1. Administrator zobowiązuje się zachować najwyższe standardy bezpieczeństwa w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w serwisie. Jedynymi osobami uprawnionymi do korzystania z tych danych są pracownicy i współpracownicy Administratora, przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych i posiadający stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

2. Administrator może przekazywać dane osobowe Użytkownika Operatorowi Płatności Internetowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zrealizowania płatności za świadczenia w Serwisie Internetowym.

3. Administrator może wykorzystywać narzędzia informatyczne (np. tzw. cookies, web beacons) służące budowaniu statystyk odwiedzin Serwisu Internetowego i śledzeniu ruchu Użytkowników, a także przekazywać dane niezbędne do budowania takich statystyk na rzecz podmiotów trzecich, zwłaszcza na rzecz Google Inc.

4. Użytkownik zobowiązany jest podawać wyłącznie prawdziwe dane osobowe. Zatwierdzenie formularza z danymi osobowymi podanymi przez Użytkownika jest równoznaczne z oświadczeniem, że podane w formularzu dane są prawdziwe.

5. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu, aktualizacji lub usunięcia swoich danych osobowych.