Miasto Województwo Oferuje Poszukuje
Opis Miasto Województwo Oferuje Poszukuje
Pracownik naukowy Wyższej Szkoły Logistyki Poznań wielkopolskie Środki finansowe na prowadzenie badań, Pomoc w komercjalizacji badań, Inne szczegóły>>
Doktor nauk ekonomicznych z wieloletnią praktyka w zakresie konsultingu informatyczno-organizacyjnego (systemy ERP, CRM, SRM, BI, zarządzanie wiedzą). Pomoc w opracowaniu strategii i jej realizacji w zakresie efektywnego wykorzystania IC [...] szczegóły profilu>> Poznań wielkopolskie Wspólne przedsięwzięcia / inkubacja biznesu, Współpraca kooperacyjna / klastry, Prowadzenie badań i testów na zlecenie, Wykonanie i opracowanie danych do badań, Wykonanie ekspertyz, Pomoc w komercjalizacji badań, Raporty/wyniki badań do komercjalizacji szczegóły>>
Inżynieria i grafika 3-D. ROKIETNICA wielkopolskie Wykonanie ekspertyz, Wykonanie i opracowanie danych do badań, Prowadzenie badań i testów na zlecenie, Współpraca kooperacyjna / klastry szczegóły>>
magister Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Poznań wielkopolskie szczegóły>>
Socjolog, gerontolog, ekonomista. Specjalość: zarządzanie, polityka społeczna, samorząd terytorialny, gospodarka przestrzenna, animacja kultury, badania społeczno-ekonomiczne, demografia, gerontechnologia, rynek gier i programów komp [...] szczegóły profilu>> Białystok podlaskie Wspólne przedsięwzięcia / inkubacja biznesu, Współpraca kooperacyjna / klastry, Inne, Prowadzenie badań i testów na zlecenie, Wykonanie i opracowanie danych do badań, Wykonanie ekspertyz, Raporty/wyniki badań do komercjalizacji Środki finansowe na prowadzenie badań, Wspólne przedsięwzięcia / inkubacja biznesu, Współpraca kooperacyjna / klastry, Inne szczegóły>>
Dr hab. nauk ekonomicznych, obszar badawczy obejmuje przedsiębiorczość, determinanty procesu tworzenia nowych przedsiębiorstw, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjność... Poznań wielkopolskie Wykonanie ekspertyz szczegóły>>
Currently I'm Ph.D candidate at Warsaw School of Economics and student M.A. studies at Warsaw University of Technology (all expected 2012). My business and academic interests focus on data analysis, data mining, chaos theory, financial mark [...] szczegóły profilu>> Warszawa mazowieckie Wykonanie i opracowanie danych do badań Pomoc w komercjalizacji badań, Środki finansowe na prowadzenie badań szczegóły>>
Przedsiębiorstwa rodzinne, handel zagraniczny Poznań wielkopolskie Raporty/wyniki badań do komercjalizacji, Wykonanie ekspertyz, Inne szczegóły>>
dr n. med. warszwa mazowieckie Środki finansowe na prowadzenie badań, Współpraca kooperacyjna / klastry, Wspólne przedsięwzięcia / inkubacja biznesu szczegóły>>
Dobry naukowiec nie musi być "sztywniakiem". Z kompetencji osobistych też mogłabym mieć doktorat. Brzesko małopolskie Raporty/wyniki badań do komercjalizacji, Pomoc w komercjalizacji badań, Wykonanie ekspertyz, Wykonanie i opracowanie danych do badań, Prowadzenie badań i testów na zlecenie, Współpraca kooperacyjna / klastry, Wspólne przedsięwzięcia / inkubacja biznesu szczegóły>>
- Poznań wielkopolskie Raporty/wyniki badań do komercjalizacji, Środki finansowe na prowadzenie badań, Wykonanie ekspertyz szczegóły>>
Badaczka zagadnienia niepełnosprawności, głównie w powiązaniu z kobiecością. Zbieranie i analiza danych związane zarówno z niepełnosprawnością, jak i tematyką społeczną. Poznań wielkopolskie Wykonanie ekspertyz, Wykonanie i opracowanie danych do badań, Inne szczegóły>>
pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego Gdańsk pomorskie Prowadzenie badań i testów na zlecenie, Wykonanie i opracowanie danych do badań, Wykonanie ekspertyz szczegóły>>
doktor ekonomii, specjalność logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, technologie informacyjne Poznań wielkopolskie Inne, Prowadzenie badań i testów na zlecenie, Wykonanie i opracowanie danych do badań, Wykonanie ekspertyz, Pomoc w komercjalizacji badań, Raporty/wyniki badań do komercjalizacji szczegóły>>
Instytut Genetyki Roślin PAN jest naukową instytucją sektora publicznego. Pracuje w nim 65 pracowników naukowych, 40 techników oraz 25 doktorantów. IGR jako centrum naukowe z dziedziny agrobiologii i genetyki molekularnej roślin prow [...] szczegóły profilu>> Poznań wielkopolskie Patenty, Raporty/wyniki badań do komercjalizacji, Prowadzenie badań i testów na zlecenie, Współpraca kooperacyjna / klastry Środki finansowe na prowadzenie badań, Pomoc w komercjalizacji badań, Wspólne przedsięwzięcia / inkubacja biznesu szczegóły>>
Lean Six Sigma Black Belt, auditor wewn. SZJ ISO 9001, SZŚ ISO 14001 Sopot pomorskie Raporty/wyniki badań do komercjalizacji, Wykonanie ekspertyz, Wykonanie i opracowanie danych do badań Środki finansowe na prowadzenie badań szczegóły>>
Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego o kompetencjach:
• Rynek kapitałowy:
- efektywność informacyjna
- finanse behawioralne i psychologia inwestora
- zjawiska anomalne na rynku kapitałowym
- strategie inwestycyjne i analiza portfelowa [...] szczegóły profilu>>
Poznań wielkopolskie Wykonanie ekspertyz, Pomoc w komercjalizacji badań szczegóły>>
z wykształcenia jestem technikiem informatykiem ale ukończyłem też LO w profilu mat-fiz Choszczno zachodniopomorskie Wykonanie i opracowanie danych do badań szczegóły>>
rolnictwo/ochrona środowiska Poznań wielkopolskie Raporty/wyniki badań do komercjalizacji, Pomoc w komercjalizacji badań, Wykonanie ekspertyz, Wykonanie i opracowanie danych do badań, Prowadzenie badań i testów na zlecenie Środki finansowe na prowadzenie badań, Wspólne przedsięwzięcia / inkubacja biznesu szczegóły>>
Jestem absolwentem UMK w Toruniu (licencjat z historii), a obecnie studiuję mechanikę i budowę maszyn na UTP w Bydgoszczy.

Od 2006 r. jestem członkiem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Moje wynalazki były wielok [...] szczegóły profilu>>
Koronowo kujawsko-pomorskie Patenty szczegóły>>
badaczka społeczna, doktorantka w Zakładzie Badań Kultury Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Toruń kujawsko-pomorskie Wykonanie ekspertyz, Wykonanie i opracowanie danych do badań, Prowadzenie badań i testów na zlecenie, Inne szczegóły>>
doktorant w Instytucie Techniki Cieplnej
właściciel firmy Infracert
Branże:
energetyka komunalna, odnawialne źródła energii, zarządzanie w energetyce
Mikołów śląskie Wykonanie ekspertyz, Wykonanie i opracowanie danych do badań, Współpraca kooperacyjna / klastry, Wspólne przedsięwzięcia / inkubacja biznesu Współpraca kooperacyjna / klastry, Wspólne przedsięwzięcia / inkubacja biznesu, Środki finansowe na prowadzenie badań, Pomoc w komercjalizacji badań szczegóły>>
Holistyczne zarządzanie w organizacji:
- badania rynku
- plany finansowe
- optymalizacja budżetu
-doradztwo/szkolenia
-coaching
- restrukturyzacje
-kompleksowe programy naprawcze dla Firm i Organizacji
- EKO procedury/gwarancje

Lublin lubelskie Wspólne przedsięwzięcia / inkubacja biznesu, Współpraca kooperacyjna / klastry, Inne, Prowadzenie badań i testów na zlecenie, Wykonanie i opracowanie danych do badań, Wykonanie ekspertyz, Pomoc w komercjalizacji badań, Raporty/wyniki badań do komercjalizacji szczegóły>>
lekarz medycyny, kierownik poradni nadzorujacy badania kliniczne Poznań wielkopolskie Prowadzenie badań klinicznych szczegóły>>
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie Lublin lubelskie szczegóły>>
medioznawca, specjalista w zakresie edukacji medialnej, prowadzi m.in. badania w zakresie zastosowania nowych technologii w dydaktyce (kontrolery ruchu, oprogramowanie do tablic interaktywnych) Otwock mazowieckie Wspólne przedsięwzięcia / inkubacja biznesu, Prowadzenie badań i testów na zlecenie, Wykonanie i opracowanie danych do badań, Wykonanie ekspertyz, Raporty/wyniki badań do komercjalizacji szczegóły>>
Katedra Nauki o Drewnie UP w Poznaniu Poznań wielkopolskie Wykonanie ekspertyz, Wykonanie i opracowanie danych do badań, Prowadzenie badań i testów na zlecenie, Inne Środki finansowe na prowadzenie badań szczegóły>>
Pracownik Politechniki Koszalińskiej, specjalizuję się w projektowaniu sterowników mikroprocesorowych i systemów wbudowanych. Koszalin zachodniopomorskie Wykonanie i opracowanie danych do badań Środki finansowe na prowadzenie badań, Pomoc w komercjalizacji badań szczegóły>>
Zespół badawczy Zakładu Strategii Konkurencji w Instytucie Rynków i Konkurencji SGH oferuje ekspertyzy ekonomiczne dla przemysłu m.in. w zakresie:
- wpływu rozwiązań prawnych na konkurencyjność przedsiębiorstw, branż i sektorów [...] szczegóły profilu>>
Warszawa mazowieckie Wspólne przedsięwzięcia / inkubacja biznesu, Współpraca kooperacyjna / klastry, Inne, Prowadzenie badań i testów na zlecenie, Wykonanie i opracowanie danych do badań, Wykonanie ekspertyz, Pomoc w komercjalizacji badań, Raporty/wyniki badań do komercjalizacji Środki finansowe na prowadzenie badań, Wspólne przedsięwzięcia / inkubacja biznesu, Współpraca kooperacyjna / klastry, Inne szczegóły>>
Dr inż. informatyki i mgr inż. telekomunikacji. Specjalista od technologii mobilnych. Architekt aplikacji mobilnych i internetowych. Poznań wielkopolskie Raporty/wyniki badań do komercjalizacji, Wykonanie ekspertyz, Wykonanie i opracowanie danych do badań, Prowadzenie badań i testów na zlecenie, Inne Środki finansowe na prowadzenie badań szczegóły>>
nanotechnologia, izolacje, innowacje, otwarta innowacja, ekspertyzy, patenty, badanie rynku, broker technologii Wrocław dolnośląskie Raporty/wyniki badań do komercjalizacji, Środki finansowe na prowadzenie badań, Pomoc w komercjalizacji badań, Wykonanie ekspertyz, Wykonanie i opracowanie danych do badań, Prowadzenie badań i testów na zlecenie, Współpraca kooperacyjna / klastry, Wspólne przedsięwzięcia / inkubacja biznesu Patenty, Inne szczegóły>>
Doktorant Politechniki Częstochowskiej w zakresie ergonomii i zarządzania bezpieczeństwem pracy Częstochowa śląskie Patenty, Raporty/wyniki badań do komercjalizacji, Pomoc w komercjalizacji badań, Wykonanie ekspertyz, Wykonanie i opracowanie danych do badań, Prowadzenie badań i testów na zlecenie, Inne, Współpraca kooperacyjna / klastry, Wspólne przedsięwzięcia / inkubacja biznesu Patenty, Raporty/wyniki badań do komercjalizacji, Pomoc w komercjalizacji badań, Współpraca kooperacyjna / klastry, Wspólne przedsięwzięcia / inkubacja biznesu, Środki finansowe na prowadzenie badań szczegóły>>
Zajmuję się wykonywaniem ekspertyz i doradztwem w zakresie energetyki i ochrony środowiska. Warszawa mazowieckie Patenty, Raporty/wyniki badań do komercjalizacji, Wykonanie ekspertyz, Wykonanie i opracowanie danych do badań, Prowadzenie badań i testów na zlecenie Środki finansowe na prowadzenie badań szczegóły>>
Prezes Koła Naukowego Inżynierii Materiałowej "Wakans" przy Politechnice Warszawskiej Warszawa mazowieckie Wykonanie ekspertyz, Wykonanie i opracowanie danych do badań, Prowadzenie badań klinicznych, Prowadzenie badań i testów na zlecenie, Inne, Współpraca kooperacyjna / klastry, Wspólne przedsięwzięcia / inkubacja biznesu Inne, Współpraca kooperacyjna / klastry, Wspólne przedsięwzięcia / inkubacja biznesu, Środki finansowe na prowadzenie badań, Pomoc w komercjalizacji badań szczegóły>>
... Poznań wielkopolskie Patenty, Raporty/wyniki badań do komercjalizacji, Pomoc w komercjalizacji badań, Wspólne przedsięwzięcia / inkubacja biznesu Środki finansowe na prowadzenie badań, Współpraca kooperacyjna / klastry szczegóły>>
Doktor nauk ekonomicznych:
- finanse przedsiębiorstw;
- finansowanie opieki zdrowotnej, ubezpieczenia zdrowotne;
- finanse szpitali;
- ekonomika zdrowia;
Poznań wielkopolskie Raporty/wyniki badań do komercjalizacji, Wykonanie ekspertyz, Wykonanie i opracowanie danych do badań, Prowadzenie badań i testów na zlecenie Środki finansowe na prowadzenie badań, Inne szczegóły>>
Zainteresowania zawodowe: Dynamika budowli, Badanie i monitorowanie konstrukcji inżynierskich, Analiza modalna konstrukcji inżynierskich, Zagadnienia badawcze związane z dynamiką nawierzchni kolejowych w aspekcie kolei dużych prędkoś [...] szczegóły profilu>> Wrocław dolnośląskie Patenty, Raporty/wyniki badań do komercjalizacji, Prowadzenie badań klinicznych, Prowadzenie badań i testów na zlecenie, Współpraca kooperacyjna / klastry, Wspólne przedsięwzięcia / inkubacja biznesu Współpraca kooperacyjna / klastry, Środki finansowe na prowadzenie badań, Wykonanie i opracowanie danych do badań szczegóły>>
Absolwentka chemii Łódź łódzkie Patenty, Raporty/wyniki badań do komercjalizacji, Środki finansowe na prowadzenie badań, Pomoc w komercjalizacji badań, Wykonanie ekspertyz, Wykonanie i opracowanie danych do badań, Prowadzenie badań klinicznych, Prowadzenie badań i testów na zlecenie, Inne, Współpraca kooperacyjna / klastry, Wspólne przedsięwzięcia / inkubacja biznesu szczegóły>>
Doktorantka z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w zakresie nauk społecznych (resocjalizacja, socjologia, pedagogika społeczna, doradztwo zawodowe). Olsztyn warmińsko-mazurskie Inne, Prowadzenie badań i testów na zlecenie, Wykonanie i opracowanie danych do badań, Pomoc w komercjalizacji badań, Raporty/wyniki badań do komercjalizacji Środki finansowe na prowadzenie badań, Prowadzenie badań i testów na zlecenie szczegóły>>
Jestem pracownikiem Uniwersyteckiego Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych UMCS. Lublin lubelskie Wykonanie ekspertyz, Wykonanie i opracowanie danych do badań, Prowadzenie badań i testów na zlecenie szczegóły>>
Stopień naukowy - doktor nauk o Ziemi od czerwca 2003 roku
Zainteresowania naukowe: modelowanie matematyczne przepływu wód podziemnych oraz migracji zanieczyszczeń
wpływ eksploatacji dużych ujęć wody na środowisko przyrodnicze
[...] szczegóły profilu>>
Poznań wielkopolskie Patenty, Raporty/wyniki badań do komercjalizacji, Wykonanie ekspertyz, Wykonanie i opracowanie danych do badań, Prowadzenie badań i testów na zlecenie szczegóły>>
Komercjalizacja badań naukowych, transfer technologii Poznań wielkopolskie Raporty/wyniki badań do komercjalizacji, Pomoc w komercjalizacji badań, Wykonanie ekspertyz, Wspólne przedsięwzięcia / inkubacja biznesu szczegóły>>
Teatrolożka (specjalność performatyka), germanistka (specjalność literaturoznawcza), aktualnie studia Kulturoznawstwo UAM Poznań Kórnik wielkopolskie Pomoc w komercjalizacji badań, Wykonanie i opracowanie danych do badań, Współpraca kooperacyjna / klastry Raporty/wyniki badań do komercjalizacji, Środki finansowe na prowadzenie badań, Wspólne przedsięwzięcia / inkubacja biznesu szczegóły>>
psycholog marketingu, doktorantka KUL, pracownik naukowy UZ,
Specjalizuję się w tworzeniu narzędzi do badania wizerunku marki i jej użytkowników.
Od przygotowania wywiadów, listy pytań, po analizę statystyczną danych i raport
Poznań wielkopolskie Raporty/wyniki badań do komercjalizacji, Pomoc w komercjalizacji badań, Wykonanie i opracowanie danych do badań, Prowadzenie badań i testów na zlecenie szczegóły>>
Obszary zainteresowań naukowych:
Polityka gospodarcza
Analiza ekonomiczna
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Przyszłość polskich specjalnych stref ekonomicznych
Formularz elektroniczny ebForm jako skuteczne narzędzie wymiany inform [...] szczegóły profilu>>
Szczecin zachodniopomorskie Patenty, Raporty/wyniki badań do komercjalizacji, Pomoc w komercjalizacji badań, Wykonanie ekspertyz, Wykonanie i opracowanie danych do badań, Współpraca kooperacyjna / klastry Środki finansowe na prowadzenie badań, Prowadzenie badań klinicznych, Prowadzenie badań i testów na zlecenie szczegóły>>
Doktor ekonomii, ekspert i wykładowca ds. Unii Europejskiej, polityki spójności i funduszy strukturalnych oraz reprezentacji interesów (lobbingu) w instytucjach Unii Europejskiej. Współpracuje z Parlamentem Europejskim. Pracownik UEP [...] szczegóły profilu>> Poznań wielkopolskie Wykonanie ekspertyz, Wykonanie i opracowanie danych do badań, Prowadzenie badań i testów na zlecenie, Inne Środki finansowe na prowadzenie badań szczegóły>>
Jestem pracownikiem Zakładu Dynamiki Budowli Instytutu Inżynierii Lądowej na wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Moje zainteresowania związane z dynamiką budowli dotyczą między innymi: drgań wymuszan [...] szczegóły profilu>> Wrocław dolnośląskie Patenty, Raporty/wyniki badań do komercjalizacji, Pomoc w komercjalizacji badań, Wykonanie ekspertyz, Wykonanie i opracowanie danych do badań Środki finansowe na prowadzenie badań, Inne szczegóły>>
Biuro Współpracy z Gospodarką jest jednostką administracji ogólnouczelnianej, której zadaniem jest budowanie współpracy Uniwersytetu Śląskiego z przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami samorządu terytor [...] szczegóły profilu>> Katowice śląskie Patenty, Raporty/wyniki badań do komercjalizacji, Wykonanie ekspertyz, Wykonanie i opracowanie danych do badań, Prowadzenie badań i testów na zlecenie, Inne, Współpraca kooperacyjna / klastry, Wspólne przedsięwzięcia / inkubacja biznesu Inne, Współpraca kooperacyjna / klastry, Wspólne przedsięwzięcia / inkubacja biznesu, Środki finansowe na prowadzenie badań, Pomoc w komercjalizacji badań szczegóły>>
- Doktor.
- Dodatkowo zajmuje się pozyskiwaniem środków m. in. na badania.
Lublin lubelskie Wspólne przedsięwzięcia / inkubacja biznesu, Współpraca kooperacyjna / klastry, Inne, Wykonanie i opracowanie danych do badań, Pomoc w komercjalizacji badań, Środki finansowe na prowadzenie badań, Raporty/wyniki badań do komercjalizacji Wspólne przedsięwzięcia / inkubacja biznesu, Współpraca kooperacyjna / klastry, Inne, Środki finansowe na prowadzenie badań szczegóły>>
pomysłodawca Inowrocław kujawsko-pomorskie Wspólne przedsięwzięcia / inkubacja biznesu szczegóły>>
Geolog, mikroskopia elektronowa, badania materiałowe. Lublin lubelskie Patenty, Raporty/wyniki badań do komercjalizacji, Wykonanie ekspertyz, Wykonanie i opracowanie danych do badań, Prowadzenie badań i testów na zlecenie, Inne, Współpraca kooperacyjna / klastry, Wspólne przedsięwzięcia / inkubacja biznesu szczegóły>>
badania naukowe Gliwice śląskie Prowadzenie badań i testów na zlecenie, Wykonanie i opracowanie danych do badań, Wykonanie ekspertyz, Raporty/wyniki badań do komercjalizacji Pomoc w komercjalizacji badań, Środki finansowe na prowadzenie badań szczegóły>>
Jestem doktorantką psychologii, specjalizuje się w zakresie metodologii badań - w szczególności psychologii marketingu i zachowań konsumentów Poznań wielkopolskie Raporty/wyniki badań do komercjalizacji, Pomoc w komercjalizacji badań, Prowadzenie badań i testów na zlecenie, Inne szczegóły>>
Specjalizacja: aspekty prawne, społeczne i ekonomiczne współczesnej biotechnologii; bezpieczeństwo żywnościowe Lublin lubelskie Wykonanie ekspertyz, Inne szczegóły>>
Interesuje mnie problematyka badań: metody analizy decyzji w ekonomii i zarządzaniu, negocjacje, zarządzanie procesami edukacyjnymi, ekonomia prywatności. Białołęka mazowieckie Patenty, Raporty/wyniki badań do komercjalizacji, Środki finansowe na prowadzenie badań, Pomoc w komercjalizacji badań, Wykonanie ekspertyz, Wykonanie i opracowanie danych do badań, Prowadzenie badań i testów na zlecenie, Współpraca kooperacyjna / klastry, Wspólne przedsięwzięcia / inkubacja biznesu Inne szczegóły>>
Pracownik Katedry Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, doktor Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów podkarpackie Raporty/wyniki badań do komercjalizacji, Prowadzenie badań i testów na zlecenie Środki finansowe na prowadzenie badań szczegóły>>
Ponad 10 letnie doświadczenie w zarżązdaniu działem sprzedaży w miedzynarodowej korpotacji. Doktorantka, dziedzina zarządzania kapitałem ludzkim. Zainteresowania: psychologia w biznesie, skuteczne zarządzanie zespołami Warszawa mazowieckie Raporty/wyniki badań do komercjalizacji, Wykonanie ekspertyz, Wykonanie i opracowanie danych do badań, Prowadzenie badań i testów na zlecenie, Współpraca kooperacyjna / klastry, Wspólne przedsięwzięcia / inkubacja biznesu szczegóły>>
Pracownik Zachoniopomorskiego Uniwersytetu technologicznego, katedra Elektroenergetyki podejmie współpracę przy wykonaniu badań, ekspertyz i raportów energetycznych. Szczecin zachodniopomorskie Wykonanie ekspertyz Środki finansowe na prowadzenie badań szczegóły>>
Prawnik specjalizujący się w prawie cywilnym, szczególnie ubezpieczeń gospodarczych. Radoszyce świętokrzyskie Wykonanie ekspertyz, Wykonanie i opracowanie danych do badań, Prowadzenie badań i testów na zlecenie, Wspólne przedsięwzięcia / inkubacja biznesu szczegóły>>
Obszary zainteresowań naukowych:
Systemy DSS i ES
Sztuczna inteligencja
Uczenie maszynowe
Prognozowanie gospodarcze
Prognozowania sytuacji kryzysowych w przedsiębiorstwie
Systemy informatyczne w procesie zarządzania
Wykorzystanie spec [...] szczegóły profilu>>
Szczecin zachodniopomorskie Patenty, Raporty/wyniki badań do komercjalizacji, Pomoc w komercjalizacji badań, Wykonanie ekspertyz, Wykonanie i opracowanie danych do badań, Prowadzenie badań i testów na zlecenie, Inne, Współpraca kooperacyjna / klastry, Wspólne przedsięwzięcia / inkubacja biznesu szczegóły>>
Badanie rynku nieruchomości, Indeksy cen nieruchomości, Wycena nieruchomości Poznań wielkopolskie Raporty/wyniki badań do komercjalizacji, Wykonanie ekspertyz, Wykonanie i opracowanie danych do badań, Prowadzenie badań i testów na zlecenie szczegóły>>
Doktor nauk ekonomicznych o następujących zainteresowaniach badawczych i kompetencjach:
-rynek energii elektrycznej
-koniunktura gospodarcza
Poznań / Wolsztyn wielkopolskie Wykonanie ekspertyz szczegóły>>
absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, obecnie doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej. Autor wykazuje się w publikacjach z Dziedzin Nauk Ekonomicznych z Za [...] szczegóły profilu>> Jarocin wielkopolskie Inne, Prowadzenie badań i testów na zlecenie, Wykonanie i opracowanie danych do badań, Wykonanie ekspertyz, Pomoc w komercjalizacji badań Wspólne przedsięwzięcia / inkubacja biznesu, Współpraca kooperacyjna / klastry, Środki finansowe na prowadzenie badań szczegóły>>
Główne zainteresowania naukowe i kliniczne to:
Patofizjologia zespołu krótkiego jelita. Zagadnienia ostrego zapalenia trzustki. Problemy zmian ogniskowych w wątrobie.
Ultrasonografia śródoperacyjna wątroby
Chirurgia laparoskopowa.
P [...] szczegóły profilu>>
Zielona Góra lubuskie Raporty/wyniki badań do komercjalizacji, Prowadzenie badań klinicznych, Inne, Współpraca kooperacyjna / klastry, Wspólne przedsięwzięcia / inkubacja biznesu Raporty/wyniki badań do komercjalizacji, Patenty, Środki finansowe na prowadzenie badań, Pomoc w komercjalizacji badań, Prowadzenie badań i testów na zlecenie szczegóły>>
Szczególne zainteresowania: hydrobiologia, systemy oczyszczania ścieków, mikrobiologia, ochrona środowiska Poznań wielkopolskie Wykonanie ekspertyz, Wykonanie i opracowanie danych do badań, Prowadzenie badań i testów na zlecenie Patenty, Raporty/wyniki badań do komercjalizacji, Środki finansowe na prowadzenie badań, Pomoc w komercjalizacji badań szczegóły>>
Zainteresowania naukowe:

· sedymentologia

· środowiska sedymentacji skał klastycznych i mieszanych

· lądowe i płytkomorskie systemy depozycyjne

· tektoniczne uwarunkowania rozwoju basenów sedymentacyjnych

· ekotafonomia

· a [...] szczegóły profilu>>
Warszawa mazowieckie Raporty/wyniki badań do komercjalizacji, Wykonanie ekspertyz, Wykonanie i opracowanie danych do badań, Prowadzenie badań klinicznych, Prowadzenie badań i testów na zlecenie, Inne szczegóły>>
Do obszarów moich zainteresowań należą:
Analiza komercyjnych zastosowań sieci Internet w przedsiębiorstwach wydobywczych
Deskryptory pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa
E-learning w organizacji
Elementy systemu wspomagania planow [...] szczegóły profilu>>
Katowice śląskie Patenty, Raporty/wyniki badań do komercjalizacji, Wykonanie ekspertyz, Wykonanie i opracowanie danych do badań szczegóły>>
Pracownik naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego, Katedra Ekonomiki i zarządzania. Specjalność zarządzanie produkcją przemysłową. Rzeszów podkarpackie Wykonanie ekspertyz Środki finansowe na prowadzenie badań, Pomoc w komercjalizacji badań szczegóły>>
- rzeczoznawca w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- Zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: - mechanika ogólna,
- wytrzymałość materiałów,
- statyka i dynamika budowli,
- teoria sprężystości i plastyczności,
- wybr [...] szczegóły profilu>>
Toruń kujawsko-pomorskie Patenty, Raporty/wyniki badań do komercjalizacji, Wykonanie i opracowanie danych do badań, Prowadzenie badań klinicznych, Współpraca kooperacyjna / klastry, Wspólne przedsięwzięcia / inkubacja biznesu Pomoc w komercjalizacji badań, Wykonanie ekspertyz, Inne szczegóły>>
Doktor nauk medycznych, lekarz-specjalista chorób wewnętrznych II stopnia, wieloletnie doświadczenie akademickie oraz praktyczne Poznań wielkopolskie Prowadzenie badań i testów na zlecenie, Prowadzenie badań klinicznych, Wykonanie ekspertyz szczegóły>>
Jesteśmy grupą naukowców skoncentrowanych na rozwoju nowych technologii fotokatalitycznych oraz nowych materiałów półprzewodnikowych o potencjalnym znaczeniu aplikacyjnym. Czaniec śląskie Patenty, Raporty/wyniki badań do komercjalizacji, Pomoc w komercjalizacji badań, Wykonanie ekspertyz, Wykonanie i opracowanie danych do badań, Prowadzenie badań i testów na zlecenie, Wspólne przedsięwzięcia / inkubacja biznesu Wspólne przedsięwzięcia / inkubacja biznesu, Środki finansowe na prowadzenie badań szczegóły>>
dr nauk humanistycznych, językoznawca,specjalista terapii dysleksji Gdańsk pomorskie Wspólne przedsięwzięcia / inkubacja biznesu, Współpraca kooperacyjna / klastry, Inne szczegóły>>
Innowacje w medycynie weterynaryjnej, ultrasonografia Golęczewo wielkopolskie Patenty, Środki finansowe na prowadzenie badań, Współpraca kooperacyjna / klastry, Wspólne przedsięwzięcia / inkubacja biznesu szczegóły>>
Oferuję możliwość współpracy w zakresie genetyki medycznej, prawa medycznego. Poznań wielkopolskie Pomoc w komercjalizacji badań, Wykonanie ekspertyz, Wykonanie i opracowanie danych do badań, Prowadzenie badań i testów na zlecenie, Inne, Współpraca kooperacyjna / klastry, Wspólne przedsięwzięcia / inkubacja biznesu szczegóły>>
student ostatnich lat psychologii stacjonarnej UAM i absolwent socjologii stacjonarnej UAM. Profil działalności: PR i HR. Poznań wielkopolskie Prowadzenie badań i testów na zlecenie, Inne, Współpraca kooperacyjna / klastry, Wspólne przedsięwzięcia / inkubacja biznesu szczegóły>>
Doktor nauk ekonomicznych, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z gospodarką opartą na wiedzy na poziomie makro, mezo i mikro, chętnie nawiąże współpracę Poznań wielkopolskie Raporty/wyniki badań do komercjalizacji, Wykonanie ekspertyz, Wykonanie i opracowanie danych do badań, Prowadzenie badań i testów na zlecenie, Współpraca kooperacyjna / klastry, Wspólne przedsięwzięcia / inkubacja biznesu Środki finansowe na prowadzenie badań szczegóły>>
Doktor nauk humanistycznych, specjalność naukowa: medioznastwo; szczególne zainteresowania i kompetencje: media a polityka, społeczeństwo informacyjne, mediatyzacja polityki Poznań wielkopolskie Prowadzenie badań i testów na zlecenie, Wykonanie ekspertyz, Raporty/wyniki badań do komercjalizacji Środki finansowe na prowadzenie badań szczegóły>>
xxx Zabrze śląskie Współpraca kooperacyjna / klastry, Wspólne przedsięwzięcia / inkubacja biznesu szczegóły>>
ekonomista, specjalista w dziedzinie zarządzania jakością Szczecin zachodniopomorskie Wykonanie ekspertyz, Prowadzenie badań i testów na zlecenie, Inne, Współpraca kooperacyjna / klastry Inne szczegóły>>