Podaj adres e-mail, na który chcesz otrzymywać nasz newsletter

Usługi inkubatora

Dzięki realizacji inwestycji instytucja otoczenia biznesu zaoferuje nowo powstającym, młodym i rozwijającym się firmom z branży marketingu i sprzedaży atrakcyjny pakiet usług obejmujący:

  • usługi proinnowacyjne, m.in. kompleksowe wdrożenie innowacji oraz transfer innowacji, program grantowy, staże i praktyki studenckie,
  • usługi doradcze, w tym m.in. usługi prawne, księgowe, doradztwa finansowego, specjalistyczne,
  • usługi szkoleniowe, m.in. szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, wdrażania i zarządzania innowacjami, szkolenia specjalistyczne,
  • usługi finansowe – w Inkubatorze zlokalizowany będzie fundusz pożyczkowy oraz fundusz inwestycyjny,
  • usługi informacyjne - Inkubator przekazywać będzie informacje z zakresu nowych trendów na rynku, nowych rozwiązań w stosowanych technologiach, eventów. Podejmowane będą również wspólne przedsięwzięcia marketingowe,
  • usługi środowiskowe obejmujące m.in. usługi z zakresu zastosowania optymalnych rozwiązań z poszanowaniem ochrony środowiska,
  • usługa wynajmu powierzchni biurowej oraz usługi administracyjne.